Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Ελληνικά | English 
 
 Θυγατρικές
 
 

Θυγατρικές

Το δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής της εταιρείας στηρίζεται στην ύπαρξη των αντιπροσώπων/ μεταπωλητών στην εγχώρια αγορά και στις θυγατρικές της στο εξωτερικό. Η Spider ακολουθώντας μια δυναμική και ευέλικτη εμπορική πολιτική, προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Spider Italia S.R.L.

Κυριότερος στόχος της SPIDER ITALIA S.r.l. είναι η εντονότερη εμπορική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη στην Ιταλική αγορά, όσον αφορά το κλάδο των περιβαλλοντικών προϊόντων Αυτό θα επιτευχθεί μέσω εντονότερης πολιτικής πωλήσεων με σκοπό την ένταξη νέων μεγάλων πελατών στο πελατολόγιο της. Βασικές αρχές της πολιτικής αυτής είναι η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και οι απ 'ευθείας πωλήσεις σε μεγάλους πελάτες.


Spider UK L.T.D.

Κυριότερος στόχος της SPIDER UK Limited είναι η εντονότερη εμπορική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη στην Αγγλική αγορά, όσον αφορά το κλάδο των περιβαλλοντικών προϊόντων Οι προοπτικές ανάπτυξης και διείσδυσης κρίνονται αισιόδοξες δεδομένου ότι η αγορά αυτή είναι σημαντικά μεγάλη και χρησιμοποιούσε ανέκαθεν κυρίως προϊόντα παρόμοια με αυτά της SPIDER Α.Ε. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει εντονότερη πολιτική πωλήσεων, κύριες αρχές της οποίας είναι η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και οι απ' ευθείας πωλήσεις σε μεγάλους πελάτες.


Spider Υπηρεσίες περιβάλλοντος Α.Ε.

Η SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου SPIDER και δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Μετά από μία επιτυχημένη πορεία 25 χρόνων στον κλάδο των περιβαλλοντικών προϊόντων και συστημάτων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, η SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ επενδύει σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών αποδόσεων.


Spider Γενική Ανακύκλωση Α.Ε.

Η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της «SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» στην οποία συμμετέχει από κοινού με την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.»,δραστηριοποιείται κυρίως στην διαχείριση Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών την διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων καθώς και την εμπορία των διακινούμενων και παραγόμενων προϊόντων ή υποπροϊόντων. Η εταιρεία διαχειρίζεται Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στα Ιωάννινα, εξοπλισμένο με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό διαλογής, συμπίεσης δεματοποίησης και τυποποίησης ανακυκλώσιμων προϊόντων, δυναμικότητας επεξεργασίας πλέων των 100 τόνων ημερησίως και καλύπτει όλες τις παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων υλικών συσκευασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.


Επιπλοτεχνική Ε.Π.Ε.

Η «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διαθέτει ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη θέση Ντάμπαση εντός της ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων. Ο χώρος, συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ. Περιλαμβάνει εργοστάσιο στεγασμένης επιφάνειας 2.500 τ.μ. Που σύντομα πρόκειται να επεκταθεί σε 4.000 τ.μ. Με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και τεράστιες παραγωγικές και κατασκευαστικές δυνατότητες. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται η μονάδα τεχνικής υποστήριξης, οι αποθηκευτικοί χώροι και το κέντρο διανομής.

Η εξέλιξη της εταιρίας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πάντα πρωτοπόρος στο χώρο που δραστηριοποιείται εφαρμόζει νέες ευέλικτες δομές οργάνωσης ώστε να αντεπεξέρχεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς, να αναπτύσσει τον κύκλο εργασιών της και να διευρύνει την προϊοντική της γκάμα με ποικιλία νέων ειδών και τεχνικών λύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων της στις Βαλκανικές Χώρες ξεκινώντας από την Τουρκία και την Γιουγκοσλαβία μέσω συνεργιών με τοπικούς παράγοντες και εταιρίες.