Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ελληνικά | English 
 
 Ιστορική πορεία
 
 
image

Το 1946 ο Νικόλαος Πέτσιος ίδρυσε στα Ιωάννινα μια ατομική επιχείρηση η οποία είχε τη μορφή μηχανουργείου για την κατασκευή καλουπιών.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 η εταιρεία αρχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην παραγωγή μεταλλικών επίπλων, σομπών πετρελαίου και άλλων εφευρέσεων.

Στα τέλη του 1968 προσθέτει στα παραγόμενα προϊόντα της τα λυόμενα ράφια, με τα οποία εξοπλίστηκαν τα πρώτα super markets.

Το 1972 η οικογενειακή επιχείρηση αλλάζει νομική μορφή και ιδρύεται η εταιρεία SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ. Η εταιρεία αποκτάει πανελλήνια εμβέλεια την δεκαετία του ΄70 καθώς ο τομέας κατασκευής ραφιών γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη.

Το 1974 αρχίζει να λειτουργεί αντιπροσωπεία στην Θεσσαλονίκη ενώ δημιουργείται και δεύτερος εκθεσιακός χώρος στην Αθήνα.

Πρωτοπόρος το 1974 με την κατασκευή μεταλλικών μερών των φορτηγών STAYER και στην συνέχεια με την κατασκευή χαλύβδινων καλύκων, ερπυστριών αρμάτων, μερών οχημάτων τζιπ.

Το 1975 η εταιρεία προχωρά στην ανέγερση και δεύτερου εργοστασίου στα Ιωάννινα.

Το 1980 θέτει σε λειτουργία μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χαλύβδινων καλύκων για λογαριασμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το 1983 η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο παραγωγής προϊόντων για το περιβάλλον, με την παραγωγή σύγχρονων κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Πρωτοπόρος το 1983 με τα συστήματα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

Το 1995 η SPIDER ιδρύει την SPIDER ITALIA, την πρώτη θυγατρική εταιρεία στο εξωτερικό, με αντικείμενο την εμπορία κάδων απορριμματών.

Το 1998 ιδρύει την SPIDER UK LTD η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην εμπορία συστημάτων αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων.

image

Τον Ιούνιο 1999 η εταιρεία εξαγοράζει την ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ σκοπεύοντας αφενός στην πλήρη καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της (δεδομένου ότι η τελευταία διακινούσε κατά κύριο λόγο τα προϊόντα της του κλάδου εξοπλισμού καταστημάτων) και αφετέρου στον ορθολογικότερο προγραμματισμό της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής της.

Τον Δεκέμβριο 1999, η εταιρεία εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Με την έκδοση 1.039.680 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και άντληση κεφαλαίων ύψους 5,2 δισ. Δρχ -15,3 εκ. Ευρώ.

Τον Νοέμβριο 2000, η SPIDER εξαγοράζει το 58% της εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΙΚΗ Α.Ε. Η συμμετοχή της SPIDER στην ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E. υποδηλώνει την ουσιαστική επέκταση της εταιρείας στον εξοπλισμό καταστημάτων, δίνοντας της την δυνατότητα να συνδυάζει πλέον μεγάλη γκάμα υλικών, όπως μέταλλο, ξύλο, αλουμίνιο, κρύσταλλο που απαιτούνται για την πλήρη επίπλωση και διακόσμηση κάθε επαγγελματικού χώρου.

Το 2001 ο Όμιλος SPIDER εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για στρατηγικής σημασίας συμφωνία που αφορά την παραγωγή για λογαριασμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων των μεταλλικών μερών του Jeep Mercedes. (Υπογραμμίζεται ότι η SPIDER αποτελεί την πρώτη ελληνική επιχείρηση που κατασκευάζει το σύνολο των μεταλλικών μερών ενός οχήματος στην Ελλάδα).

Τον Ιούλιο του 2001, η θυγατρική εταιρεία SPIDER U.K. Διευρύνει την παρουσία της στην βρετανική αγορά με την δραστηριοποίησή της και στον κλάδο εξοπλισμού καταστημάτων.

Με ημερομηνία 31.12.2002 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ "SPIDER" ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., με τις διατάξεις του Ν.2166/93 και με ισολογισμό μετασχηματισμού 31.12.2001.

Παράλληλα εντός της χρήσης του 2002 η εταιρία προέβη στην πώληση της συμμετοχής που κατείχε στην θυγατρική εταιρία SPIDER ROMANIA PRODUCTIONS SRL στην εταιρία EUROTEC TRADE INVEST SRL στην τιμή κτήσεως.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 η εταιρία μεταβίβασε την συμμετοχή της στην εταιρία "SPIDER" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ύψους 125.000 ευρώ, στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αντί τιμήματος 3.425.000 ευρώ, με προκύψαν κέρδος από πώληση συμμετοχών ύψους 3.300.000 ευρώ.

Εντός του Ιανουαρίου του 2007 η εταιρία αύξησε την συμμετοχή της στην θυγατρική εταιρία «ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά 5% με την αγορά 465 μετοχών, διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 58% σε 63%.

Εντός του Μαρτίου του 2007 η εταιρία ίδρυσε την θυγατρική εταιρία “SPIDER” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, στο οποίο η “SPIDER” ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 99,99%. Τα αντικείμενα δραστηριότητας της νέας εταιρίας είναι τα εξής:

  • Αποκομιδή απορριμμάτων, διάθεση και διαχείοισή τους.
  • Διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων.
  • Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών με ατομικό σύστημα ή συμμετοχή σε συλλογικό.
  • Αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων ή αποβλήτων με σκοπό την δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμού ύδατος και ατμού.

Top