Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Ελληνικά | English 
 
 Μέλη ΔΣ - Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη
 
 

Μέλη ΔΣ - Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη

Διοίκηση - Διεύθυνση Εργασιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι εξαμελές. Το Δ.Σ. έχει εκλεγεί με την από 30/6/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για 5ετή θητεία και η σύνθεση του είναι η παρακάτω:

Κωνσταντίνος Πέτσιος του Νικολάου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 74 ετών. Είναι μηχανουργός, με ιδιαίτερη εμπειρία σε κατασκευές καλουπιών. Από το 1969 έως 1980 διετέλεσε Δ/ντής Εργοστασίου Αεροδρομίου, και από το 1981 είναι Δ/ντής Εργοστασίου στα Καρδαμίτσια.

Νικόλαος Πέτσιος του Ευαγγέλου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος. Δ/ντης Εξαγωγών (Τομέας Περιβαλλοντικών προϊόντων). Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 41 ετών. Εργάστηκε σαν Δ/ντης παραγωγής την περίοδο 1992-1994. Είναι επίσης Πρόεδρος των θυγατρικών Spider Italia S.R.L. & Spider UK L.T.D.

Μιχαήλ Πέτσιος του Κων/νου
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Δ/ντης Παραγωγής (Εργοστάσιο Αεροδρομίου). Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 43 ετών. Σπούδασε Μηχανολόγος και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Manchester της Αγγλίας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1995.

Μιχαήλ Β. Λώλης του Βασιλείου
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Δ/ντης Προμηθειών. Γεννήθηκε στη Γερμανία και είναι 39 ετών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000.

Δημήτριος Κοσμάς του Βασιλείου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Σταμάτης Καββαδίας του Ιωάννη
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με την από 24/12/2010 απόφαση του Δ.Σ. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Πέτσιος. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ε. Πέτσιος.

Η θητεία του ως άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2013.

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της SPIDER A.E. είναι τα ακόλουθα:

Βασίλειος N. Αναγνωστόπουλος
Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 44 ετών. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών, και είναι υποψήφιος διδάκτωρ της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1997.

Χρήστος Β. Αναστασίου
Νομικός Σύμβουλος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 59 ετών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής από το 1974, και διακεκριμένος νομικός σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1982.

Αθανάσιος Θ. Ευθυμίου
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών . Γεννήθηκε το 1961 στην Πρέβεζα και εργάζεται στη Εταιρεία από το 1992.

Αριστοτέλης Θ. Κολοβός
Δ/ντης Διαχείρισης Ποιότητας. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 42 ετών. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1998.

Σπυρίδων Β. Λώλης
Δ/ντης Επενδυτικών Σχέσεων-Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων. Γενικός Δ/ντής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Είναι κάτοχος Bachelor (Honors) in Business Studies από το πανεπιστήμιο του Sunderland, ΗΝD on Business by BTEC / EDEXEL και Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικότητας «Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών» από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Είναι 35 ετών και εργάζεται στην εταιρεία από το 2001.

Βασίλειος Ε. Μπασκάκης
Τεχνικός Δ/ντης υπερκατασκευών και οχημάτων, 59 ετών. Είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος – μηχανικός και εργάζεται στην εταιρεία από το 1999.

Αναστάσιος Ε. Πέτσιος
Αναπληρωτής Δ/ντης Marketing (Τομέας Εξοπλισμού Καταστημάτων). Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 31 ετών. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1998.

Νικόλαος Κ. Πέτσιος
Δ/ντής Μάρκετινγκ (Τομέας Περιβαλλοντικών προϊόντων). Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 46 ετών. Έχει σπουδάσει οικονομία και μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1989.

Χρήστος Ν. Σιόρεντας
Δ/ντης Παραγωγής (Εργοστάσιο ΒΙ.ΠΕ.) . Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 43 ετών. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1994.

Κωνσταντίνος Ι. Τσιμπίκης
Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι 45 ετών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) Διοίκησης και Λογιστικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Illinois. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000.