Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ελληνικά | English 

Νέο τηλέφωνο παραγγελιών - New telephone for orders: +30 26510 57775
 
 Ειδικά οχήματα
 
  image

Ειδικά οχήματα

Η εταιρεία στον τομέα αυτό, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και παραγωγή:

  • υπερκατασκευών για ειδικά οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων, απορριμματοφόρα με ανατρεπόμενη η μη κιβωτάμαξα, αναρροφητικά σάρωθρα, πλυστικά υδροβολής και απολύμανσης , πυροσβεστικά, εκχιονιστικά, καλαθοφόρα, εξυπηρετώντας εξειδικευμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
  • διαφόρων τύπων υδραυλικών μηχανισμών ανύψωσης-ανατροπής κάδων απορριμμάτων.

image image image image