Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ελληνικά | English 

Νέο τηλέφωνο παραγγελιών - New telephone for orders: +30 26510 57775
 
 Πολυμηχανήματα
 
 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


H νέα σειρά ειδικών οχημάτων πολλαπλών χρήσεων, πολυμηχανημάτων, ανάπτυξης και σχεδιασμού μας, αποτελεί πρόταση, η οποία διαμορφώθηκε, μετά από μακροχρόνια έρευνα και σχεδιάστηκε με βάση την πολύχρονη πείρα και κατασκευαστική εμπειρία της εταιρίας μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:
Η δυνατότητα του φορέα να χρησιμοποιεί ένα και μόνο ευέλικτο και ισχυρό πλαίσιο (σασί) οχήματος, με μια σειρά, χρήσιμων και αποτελεσματικών για τις υπηρεσίες του, υπερκατασκευών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
Τα κάτωθι πλαίσια (σασί) των οχημάτων τύπου:

 • Piaggio ΑΡΕ tm 703 (Τρίτροχο βενζινοκίνητο).
 • Piaggio PORTER (4x2 ή 4x4, βενζινοκίνητο).
 • Zastava ΖΚ 101 (4x2 ή 4x4, πετρελαιοκίνητο).

εξοπλίζονται με ένα ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο, με κατάλληλο ηλεκτροϋδραυλικό εξοπλισμό, που τους προσδίδει την ικανότητα εύκολα, γρήγορα και αυτοδύναμα, να αφήνουν επί εδάφους, την υπερκατασκευή που φέρουν και στην συνέχεια να παραλαμβάνουν με ασφάλεια άλλες συμβατές ως προς αυτό μεταβλητές και αποσπώμενες, υπερκατασκευές διαφόρων χρήσεων, ήτοι:

 • Απορριμματοφόρες κιβωτάμαξες, διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων.
 • Απορριμματοφόρες κιβωτάμαξες εξοπλισμένες με αναρροφητή φύλλων και μικροαπορριμμάτων.
 • Πλυστικά συστήματα, υδροβολής και απολύμανσης.
 • Αποφρακτικά συστήματα, υψηλής πίεσης και αναρρόφησης.
 • Πυροσβεστικά συστήματα.
 • Εκχιονιστικά συστήματα. (Διασπορείς άλατος και λεπίδες εκχιονισμού).
 • Τηλεσκοπικά καλαθοφόρα συστήματα, διαφόρων υψών εργασίας.
 • Καρότσες φορτώσεως, διαφόρων τύπων.

μετατρέποντάς τα, σε οχήματα πολλαπλών χρήσεων, πολυμηχανήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

 • Εξοικονομεί πόρους, διότι απαλλάσσει τον φορέα από περιττά πλαίσια (σασί) οχημάτων και απαιτεί έναν και μόνον χειριστή, για όλον τον εξοπλισμό, αυτόν του πολυμηχανήματος, ενώ η ύπαρξη στον φορέα μικρού αριθμού πολυμηχανημάτων και υπερκατασκευών:
 • Συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθολογικότερη διαχείριση του εξοπλισμού, στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης και των επισκευών, χωρίς να παροπλίζονται ταυτόχρονα μαζί, πλαίσια (σασί) οχημάτων και χρήσιμες υπερκατασκευές, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο της ετοιμότητάς του.

Η νέα σειρά, σαφώς πλεονεκτεί προσφέροντας:
Υψηλή ποιότητα, μια και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, κατά ΙSΟ 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά ISO 14001 και υγιεινής και ασφάλειας CE.

Με την πεποίθηση ότι η νέα σειρά ειδικών οχημάτων πολλαπλών χρήσεων, πολυμηχανημάτων, θα αποτελέσει μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές σας ανάγκες, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

PIAGGIO APE tm 703
image
PIAGGIO APE tm 703

pdf Κατεβάστε το συνοπτικό pdf.

Συμβατές υπερκατασκευές:

image

SWC 24

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

SMV 17

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdf κατεβάστε το pdf.

image SMW 210

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

RC 140/50

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

MIP 600

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

SKM

ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
PIAGGIO PORTER
image
PIAGGIO PORTER

pdf Κατεβάστε το συνοπτικό pdf.

Συμβατές υπερκατασκευές:

image

SWC 24

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

SMV 17

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdf κατεβάστε το pdf.

image SMW 210

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

RC 140/50

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

MIP 600

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

SPR 400

ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

MMYL4

ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

TLC 9

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
pdf κατεβάστε το pdf.

image

SKM

ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
SPIDER TRAILER 1
image
SPIDER TRAILER 1
pdfκατεβάστε το pdf.
ZK 101
image
ZK 101

pdf Κατεβάστε το συνοπτικό pdf.

Συμβατές υπερκατασκευές:

image

SKM ZK 101

ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

SMV 17 ZK 101

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdfκατεβάστε το pdf.

image SMW 210 ΖΚ 101

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

COMBI 100/500/60

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

MIP 2000

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

image

SPR 1000

ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

MMYL4

ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

TLC 13, 15

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

SWC 40 HP

ΠΡΕΣΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

SWC 40 MP

ΠΡΕΣΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
pdfκατεβάστε το pdf.

image

SWC 40 LP, 50 LPS

ΠΡΕΣΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ