Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ελληνικά | English 

Νέο τηλέφωνο παραγγελιών - New telephone for orders: +30 26510 57775
 
 Οδοκαθαριστών
 
 

Οδοκαθαριστών

Έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες των οδοκαθαριστών στην περισυλλογή των απορριμμάτων.

SKO 15/26
image
SKO 15/26 - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
Είναι κατάλληλα για:
  • Μεταφορά φορτίων και απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες, από στενούς δρόμους και πεζόδρομους πόλεων.
  • Περισυλλογή μικροαπορριμμάτων, από απορριμματοδέκτες με ελαφρά απορρίμματα πεζών, από κεντρικές οδικές αρτηρίες, εμπορικά κέντρα, πάρκα, πλατείες και γενικά από εκεί που τα μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ή να κυκλοφορήσουν.

 
pdfκατεβάστε το pdf.
SKO 22
image
SKO 22 - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
Είναι κατάλληλα για:
  • Μεταφορά φορτίων και απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες, από στενούς δρόμους και πεζόδρομους πόλεων.
  • Περισυλλογή μικροαπορριμμάτων, από απορριμματοδέκτες με ελαφρά απορρίμματα πεζών, από κεντρικές οδικές αρτηρίες, εμπορικά κέντρα, πάρκα, πλατείες και γενικά από εκεί που τα μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ή να κυκλοφορήσουν.

 
pdfκατεβάστε το pdf.