Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ελληνικά | English 
 
 Ταυτότητα - Φιλοσοφία
 
 
image

Η ανώνυμη εταιρία Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος & Υιοί. Α.Ε. ιδρύθηκε στις 12/2/1972 (Φ.Ε.Κ. 130/23.2.1972) και προήλθε από μετατροπή προϋπάρχουσας ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Νικόλαος Πέτσιος και Σία Ο.Ε" ιδρυθείσας το 1958, η οποία αποτελούσε συνέχεια ατομικής επιχείρησης ιδρυθείσας το 1946 από τον Νικόλαο Πέτσιο. Ο διακριτικός της τίτλος είναι "SPIDER Α.Ε.", ενώ για τις σχέσεις της με το εξωτερικό χρησιμοποιούνται η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος σε ακριβή μετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι η επωνυμία SPIDER METAL INDUSTRY N. PETSIOS & SONS S.A.

Η έδρα της Εταιρίας είναι η Κοινότητα Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων, και ειδικότερα τα γραφεία του εργοστασίου αυτής στη διεύθυνση 5ο χλμ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσης, Τηλ. 2651 25514. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ) του Νομού Ιωαννίνων, με αριθμό 10498/42/Β/86/9. Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την καταχώρηση της στο μητρώο Α.Ε. Έως την 31-12-2050, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.

Η Εταιρία διαθέτει τρείς ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη, συνολικής επιφανείας 9.800 τ.μ., βρίσκεται στη θέση Καρδαμίτσια Κοινότητας Βουνοπλαγιάς, Ιωαννίνων (5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας), επί οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 27.919 τ.μ. Όπου ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Η δεύτερη, συνολικής επιφανείας 5.280 τ.μ. Περίπου, βρίσκεται σε τοποθεσία έναντι του αεροδρομίου Ιωαννίνων, επί οικοπέδου 7.000 τ.μ. Τέλος, η Τρίτη αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις με συνολικό εμβαδόν κάλυψης 9.800 τμ περίπου και συνολικό όγκο 63.721,07 κμ., που ευρίσκονται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων, επί οικοπέδου συνολικής επιφανείας 102.556 τμ.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας λειτουργούν βάσει των ακολούθων αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων:

Άδεια λειτουργίας, απεριορίστου διαρκείας, βιομηχανίας κατασκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, παραγωγής πολεμικού υλικού και κατασκευής μεταλλικών επίπλων στη θέση Καρδαμίτσια Κοινότητας Βουνοπλαγιάς (απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων της 03.02.1999, υπ' αρ. Πρωτ. 100, αριθ. Φακ. Φ14.61).

Άδεια λειτουργίας, απεριορίστου διαρκείας, εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών επίπλων στη θέση "έναντι αεροδρομίου" Ιωαννίνων (απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων της 23.11.1998, υπ' αρ. Πρωτ. ΑΒΕΑ 1126, αριθ. Φακ. Φ14.62).