Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ελληνικά | English 

Νέο τηλέφωνο παραγγελιών - New telephone for orders: +30 26510 57775
 
 Αποθήκευση Παλετών
 
 

Αποθήκευση Παλετών

Τα ράφια αποθηκεύσεως παλετών πληρούν ακόμα και τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Καλύπτουν φορτία κάθε βάρους και όγκου, και χρησιμοποιούνται σε απλή ή drive διάταξη ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και τον τρόπο χρήσης των παλετών.

Έτσι η χρήση του χώρου σας αξιοποιείται πλήρως και το πιεστικό πρόβλημα της αποθηκεύσεως μεγάλων φορτίων λύνεται οριστικά.


image image image