Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
Ελληνικά | English 

Νέο τηλέφωνο παραγγελιών - New telephone for orders: +30 26510 57775
 
 Υπόγειοι Κάδοι
 
 

Υπόγειοι Κάδοι

Οι απορριμματοδέκτες κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα και διαμοργώνονται κωνικά, με περιμετρικές και κάθετες ενισχύσεις, επενδυμένες εξωτερικά με ξύλινους πήχεις, κατάλληλα επεξεργασμένους. Είναι γαλβανισμένοι, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη διάβρωση.

  • τον εμφανή κάδο απορριμμάτων (υπέργειος).
  • τη μεταλλική πλατφόρμα.
  • τον κάδο απορριμμάτων (υπόγειος).
  • την τάφρο.

Ο κάδος απορριμμάτων (3) τοποθετείται μέσα σε τσιμεντένια, ειδικά διαμορφωμένη βάση (τάφρος) κάτω από μεταλλικό καπάκι που ανεβοκατεβαίνει με τη βοήθεια υδραυλικού συστήματος και φέρνει τον κάδο στο επίπεδο του δρόμου για το άδειασμά του. Η όλη διαδικασία γίνεται εύκολα γρήγορα και με έμφαση στην ασφάλεια αφού έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αιφνίδια κίνηση της πλατφόρμας. Κι αυτό γιατί μόνο εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να προβούν στο χειρισμό της πλατφόρμας ο οποίος γίνεται με τη χρήση ειδικού κλειδιού στον πίνακα ελέγχου.

Η μεταλλική κατασκευή είναι δυνατόν εκτός από την υδραυλική της λειτουργία, να δεχτεί και ηλεκτρικό χειρισμό τροφοδοτώντας την με ρεύμα που παίρνουμε από το απορριμματοφόρο. Το σύστημα μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες όλων των ειδών ανακύκλωσης όσο και την αποκομιδή οργανικών απορριμμάτων. Στον υπόγειο - ειδικά διαμορφωμένο - χώρο (τάφρος) μπορεί να τοποθετηθούν είτε οι νέας, μοντέρνας σχεδίασης κάδοι της εταιρείας SPIDER,

είτε presscontainer διαφόρων χωρητικοτήτων (5 m3 – 25 m3), καλύπτοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του πελάτη αφού λάβουμε υπ’όψη τις ιδιομορφίες του διαθέσιμου χώρου κατά περίσταση.

Στην επιφάνεια του εδάφους , ο εμφανής κάδος απορριμμάτων είναι διακριτικής σχεδίασης και ιδιαίτερα λειτουργικός αφού καλύπτει τις ανάγκες απόρριψης τόσο μικρών όσο και μεγαλύτερου όγκου αντικειμένων.

Η μονάδα αποτελείται από:

  • χερούλι.
  • καπάκι.
  • κυρίως σώμα.
  • θυρίδα (για ογκώδη αντικείμενα).

Η όλη κατασκευή είναι φτιαγμένη από γαλβανισμένη και ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 3 mm, άψογα φινιρισμένη και βαμμένη ηλεκτροστατικά. Αλλάζοντας το χρώμα του καπακιού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα είτε για ανακύκλωση χαρτιού, γιαλιού, πλαστικού, αλουμινίου, είτε για οργανικά απόβλητα. Η θυρίδα μπορεί να διατεθεί με κλειδαριά, ώστε η χρήση του κάδου να γίνεται από συγκεκριμένα άτομα.