Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ελληνικά | English 

Νέο τηλέφωνο παραγγελιών - New telephone for orders: +30 26510 57775
 
 Σύστημα Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμάτων
 
 

image

Δείτε το video παρουσίασης του Συστήματος (Αναπαράσταση μέσω Υπολογιστή)         και στο youtube

Δείτε το video παρουσίασης του Συστήματος (Επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες)      και στο youtube

Πρόκειται για ένα σύστημα υπογειοποιημένου κάδου 4m3 με συμπίεση, που μεταφορτώνει τα απορρίμματα σε κοινό απορριμματοφόρο!

Τα πλεονεκτήματα του είναι,

 • Κατάλληλο για απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά.
 • Αντικαθιστά 25 κάδους απορριμμάτων 1.100 λίτρων
 • Μεγάλη σχέση συμπίεσης 1:7.
 • Αποφεύγονται άσκοπα δρομολόγια προς τον χώρο απόρριψης αφού δεν πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του container με άλλο άδειο.
 • Ομογενοποιεί το σύστημα αποκομιδής αφού το ίδιο απορριμματοφόρο που συλλέγει τους κάδους, στο ίδιο πρόγραμμα, συλλέγει και το ‘’city station’’.
 • Εξαλείφει την οπτική όχληση που δημιουργούν οι στιβάδες των κάδων.
 • Αναβαθμίζει την αισθητική του αστικού περιβάλλοντος.
 • Ενημέρωση συμπλήρωσης Container μέσω συστήματος τηλεειδοποίησης GSM.

Συντελεί στην δορυφορικότητα, ώστε αφού ανυψωθεί υπέργεια και σε κατάλληλο ύψος, να μπορεί να συμβάλει στην σύζευξη για το άδειασμα της πρέσας απορριμμάτων που ενσωματώνει, στα μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος

Αποτελείται από:

 • Ειδικό ανελκυστήρα υπογεοποίησης δορυφορικής πρέσας απορριμμάτων
 • Επίγεια πλατφόρμα
 • Στήλη τροφοδοσίας
 • Υπόγεια πλατφόρμα
 • Ψαλίδι ανελκυστήρα
 • Πίνακα ελέγχου και οργάνων
 • Διατάξεις ασφαλείας – Εξοπλισμός
 • Ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα
 • Υπόγεια δορυφορική πρέσα απορριμμάτων 4m3.

Για την διευκόλυνση της χειρωνακτικής τροφοδοσίας, οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων, η επίγεια πλατφόρμα φέρει στην κορυφή της, έναν κάδο απορριμμάτων, χωρητικότητας 100 λίτρων περίπου, σχήματος κυλινδρικού τυμπάνου και κατάλληλης διατομής, που λειτουργεί με το σύστημα της ανεστραμμένης αιώρας.

Στον πυθμένα του σκάμματος υπάρχει λεκάνη απορροής με αντλία που λειτουργεί αυτόματα και διοχετεύει το απόπλυμα και τα υγρά λύματα στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου.