Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ελληνικά | English 
 
 Μετοχική Σύνθεση
 
 


Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί μέτοχοι (άνω του 5%) της Εταιρείας, την 31/12/2010:


* Στους Λοιπούς Μετόχους συμπεριλαμβάνονται:

  • Μέλη της οικογένειας Πέτσιου με ποσοστό 14,779%.
  • Θεσμικοί επενδυτές με ποσοστό 0,310%.
  • Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με βάση το μετοχολόγιο της 31.12.2010 συμμετέχουν συνολικά 5.405 μέτοχοι. Η ευρεία διασπορά (freefloat) ανέρχεται σε ποσοστό 30,264%.