Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ελληνικά | English 
 
 Οικονομικά Στοιχεία
 
 

Οικονομικά Στοιχεία

  Ετήσιο Δελτίο
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

  2014 [Χρήση]

  2014 [Εννιαμήνου]

  2014 [Εξαμήνου]
  2014 [Τριμήνου]

  2013 [Χρήση]
  2013 [Εννιαμήνου]
  2013 [Εξαμήνου]
  2013 [Τριμήνου]

  2012 [Χρήση]
  2012 [Εννιαμήνου]
  2012 [Εξαμήνου]
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2012 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2012 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ITALIA S.R.L.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER UK LTD.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
  2012 [Τριμήνου]
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2012 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2012 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ITALIA S.R.L.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER UK LTD.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2012 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

  2011 [Χρήση]
  2011 [Εννιαμήνου]
  2011 [Εξαμήνου]
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2011 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2011 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ITALIA S.R.L.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER UK LTD.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
  2011 [Τριμήνου]
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2011 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2011 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ITALIA S.R.L.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER UK LTD.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2011 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

  2010 [Χρήση]

  2010 [Εννιαμήνου]
  2010 [Εξαμήνου]

  2010 [Τριμήνου]
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2010 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2010 ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2010 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2010 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2010 θυγατρικής SPIDER ITALIA S.R.L.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2010 θυγατρικής SPIDER UK LTD.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2010 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Τριμήνου 2010 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

  2009 [Χρήση]
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2009 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2009 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2009 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Χρήσης 2009 θυγατρικής ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Χρήσης 2009 θυγατρικής SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες Χρήσης 2009 θυγατρικής SPIDER ITALIA S.R.L.
Στοιχεία και πληροφορίες Χρήσης 2009 θυγατρικής SPIDER UK LTD.
Στοιχεία και πληροφορίες Χρήσης 2009 θυγατρικής SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

  2009 [Εννιαμήνου]

  2009 [Εξαμήνου]

  2009 [Τριμήνου]

  2008 [Χρήση]

  2008 [Εννιαμήνου]

  2008 [Εξαμήνου]

  2008 [Τριμήνου]

  2007 [Χρήση]

  2007 [Εννιαμήνου]

  2007 [Εξαμήνου]

  2007 [Τριμήνου]

  2006 [Χρήση]

  2006 [Εννιαμήνου]

  2006 [Εξαμήνου]

  2006 [Τριμήνου]

  Spider Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου κατά ΔΠΧΠ
2005   3μηνο 6μηνο 9μηνο χρήση

  Spider οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ
2005   3μηνο 6μηνο 9μηνο χρήση

  Spider περιοδικές οικονομικές καταστάσεις και ισολογισμοί
2004   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2003   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2002   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2001   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2000   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
1999   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
1998   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός

  Spider ενοποιημένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις και ισολογισμοί
2004   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2003   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2002   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2001   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
2000   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
1999   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός
1998   3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο ισολογισμός

  Spider ταμειακές ροές
2006   3μηνο 6μηνο 9μηνο χρήση
2005   3μηνο 6μηνο 9μηνο χρήση
2004   μητρικής ενοποιημένες
2003   μητρικής ενοποιημένες
2002   μητρικής ενοποιημένες
2001   μητρικής ενοποιημένες

  Εκθέσεις ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών
2006   έκθεση επισκόπησης έκθεση ελέγχου
2005   έκθεση επισκόπησης έκθεση ελέγχου
2004   6μηνο 6μηνο (ενοπ.) ισολογισμός ισολογισμός (ενοπ.)
2003   6μηνο 6μηνο (ενοπ.) ισολογισμός ισολογισμός (ενοπ.)
2002   6μηνο 6μηνο (ενοπ.) ισολογισμός ισολογισμός (ενοπ.)
2001   6μηνο 6μηνο (ενοπ.) ισολογισμός ισολογισμός (ενοπ.)
2000   6μηνο 6μηνο (ενοπ.) ισολογισμός ισολογισμός (ενοπ.)
Top