Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ελληνικά | English 
 
 Επενδυτικά Σχέδια - Αναπτυξιακά Προγράμματα
 
 

Πρωταρχικοί στόχοι μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι:

  • Η συνέχιση της ανοδικής πορείας και η ενίσχυση της ηγετικής της θέσης.
  • Η αύξηση της παραγωγικής δύναμης και η κατασκευή νέων προϊόντων.
  • Η ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικής δύναμης.
  • Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής.
  • Η ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και η συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.